Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

Διευκρινίσεις για την υποβολή των ΤΔΥ των συνεχιζόμενων πράξεων των κοινωνικών δομών στο 21-27

title

Διευκρινίσεις για την υποβολή των ΤΔΥ των συνεχιζόμενων πράξεων των κοινωνικών δομών στο 21-27

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις της ΕΥΘΥΠΣ αναφορικά με α) τις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 και β) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΔΥ ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Στις περιπτώσεις υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα, στα σχετικά έγγραφα του ΣΔΕ για την 2021-2027 (όπως ΔΙ_1: Έκδοση πρόσκλησης, Ο.I.1_1_Οδηγίες Αξιολόγησης, O_E.I.2_6 Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ , 1_ΔΙI_1_Παρακολούθηση πράξεων), προβλέπεται ότι το Ε.Ι.1_5 Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (αρχείο excel) υποβάλλεται ως μέρος της πρότασης του δικαιούχου (ΤΔΠ), εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της πράξης και οριστικοποιείται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οριστικοποιημένου ΤΔΠ και του ΤΔΥ.

Δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω έγκριση από το αρμόδιο όργανο του Δικαιούχου.

 

  1. Η Απόφαση της παρ. 19.1 του άρθρου 15 της ΥΑ αριθμ. 114947 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» είναι το έγγραφο του δικαιούχου που καθορίζει την ανάθεση καθηκόντων, ήτοι ποιο είναι το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην πράξη, τα καθήκοντα και το χρόνο απασχόλησής του στην πράξη. Σύμφωνα με την αριθμ. 61665 - 11/06/2019 «Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού», η Απόφαση αυτή δύναται να ταυτίζεται με την Απόφαση Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα της 2014-2020 και συνεπώς για την 2021-2027 με το Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, που αντικατέστησε την ΑΥΙΜ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης απόφασης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η σύναψη συμβάσεων του προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το δικαιούχο.