Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

title
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Ξενοφώντος και Πελοπίδα, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 18120
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων των Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορυδαλλού
2132129351
07.00-15.00
Μέσος όρος: 4.5 (2 ψήφοι)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

title

Στοιχεία δομής

Περιγραφή: 

H προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία της δομής με ονομασία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» για 3 έτη. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, θα εποπτεύεται από αυτή αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο, σε ότι δε αφορά το οικονομικό/διοικητικό αντικείμενο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου. Στόχος της είναι η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή δράσεων κοινωνικής μέριμνας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς στην γεωγραφική περιοχή του Κορυδαλλού. Η δομή θα αναπτύξει δράση σε 3 βασικά πεδία - σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου κατά περίπτωση:
1.Υποδοχή-ενημέρωση-υποστήριξη των πολιτών (π.χ. βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων ή στην προσκόμιση και παραλαβή των δικαιολογητικών)
2.Συνεργασία με δομές για παραπομπή αιτημάτων σε αυτές (π.χ. κοινωνικό φροντιστήριο, βοήθεια στο σπίτι, δομή παροχής βασικών αγαθών, ΟΑΕΔ)
3.Παροχή Υπηρεσιών για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός, εκδηλώσεις με επιμορφωτικό - κοινωνικό περιεχόμενο, δράσεις για την κοινωνικοποίηση-κοινωνική ένταξη)
Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται καθημερινά (7.5 ώρες, Δευτέρα - Παρασκευή), με δυνατότητα απογευματινής λειτουργίας, χωρίς αλλαγή του συνολικού και συνεχούς ωραρίου. Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών θα συντάξει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της δομής. Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγάζεται στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου κτιρίου του Δήμου, επί της συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Πελοπίδα, στην Πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (Μέμου). Το συγκεκριμένο κτίριο διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, πληροί δε τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την δημιουργία των εξής χώρων:

  •  Χώρο υποδοχής - αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων,
  • Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων,
  • Χώρους Υγιεινής για το προσωπικό και το κοινό.

Το Κέντρο Κοινότητας θα διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για την υποδοχή - διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρμόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και για κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται να παρέχεται στους πολίτες. Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Κορυδαλλού, κατά προτεραιότητα ενήλικες, παιδιά και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μετανάστες, ΑΜΕΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες. Η εξυπηρέτησή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, το οποίο θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η δομή προτείνεται να στελεχωθεί με τρία άτομα, με σύμβαση ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης για τρία χρόνια, σύμφωνα με τις διαδικασίες
πρόσληψης των ΟΤΑ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (Ν. 2190/1994). Προτείνεται η πρόσληψη δύο Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ/ΤΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ενός ατόμου ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημόνων. Ο ένας εκ των δύο κοινωνικών λειτουργών θα ορισθεί και θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπεύθυνου υλοποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αλλά και με την διοικητική δουλειά που κάθε φορά προκύπτει. Ανάλογα με τις ανάγκες της δομής θα μπορούν να απασχοληθούν και άλλα άτομα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών ή/και εθελοντές.

Στατιστικά: 

Περίοδος λειτουργίας: 16/05/2017 - 31/12/2023
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 17022
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 223
Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 12
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη

Κοινοποίηση: 
title
title

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δομής.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
G
L
h
T
w
f