Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

title
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | Καλλιπόλεως 59 & Αγίας Σοφίας, ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233
ΗΡΩ ΠΥΡΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
2107624403, 210 7660202 (fax) 210 7624151
8:00-16:00
Μέσος όρος: 4.3 (11 ψήφοι)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

title

Στοιχεία δομής

Περιγραφή: 

Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα» αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας, για τρία (3) έτη, ως συμπληρωματικής δομής της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη δράσεων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής πρόκειται να αποτελέσει ένα βασικό πυρήνα διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών τύπου «One Stop Shop». Λειτουργώντας ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο Βύρωνα και στην Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή εξαιτίας της έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού και ανθρώπινων πόρων, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης. Επιπλέον, με τα νέα στελέχη που πρόκειται να προσληφθούν στο Κέντρο Κοινότητας αναμένεται να υποστηριχθεί το έργο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής ώστε να προσφέρει νέες καινοτόμες κοινωνικές υπηρεσίες και να υλοποιήσει δράσεις που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία. Η Πράξη στοχεύει πρωτίστως στην υποστήριξη ατόμων εκείνων των ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Βύρωνα που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως π.χ. άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού,
μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού , όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη» και στην κείμενη εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, ωφελούμενοι του Κέντρου προβλέπεται να είναι έφηβοι και νέοι σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, κάτοικοι και τοπικοί φορείς του Δήμου που θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια, εθελοντικές δράσεις και τοπικές κοινοτικές εκδηλώσεις, κ.λ.π. Μέσα από τη λειτουργία της δομής του Κέντρου Κοινότητας αναμένεται να ωφεληθούν τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον περί τους 4.500 ωφελούμενους. Η εκτίμηση αυτή συνάγεται από τα στοιχεία που τηρούνται μέχρι σήμερα καθώς ο αριθμός των ατόμων που ήδη κάνουν χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών στον Δήμο Βύρωνα ανέρχεται περίπου στους 2.000, αριθμός που όπως εκτιμάται, θα αυξηθεί δραματικά λόγω του υψηλού δείκτη ανεργίας καθώς και της πολιτιστικής και οικονομικής φτώχειας που εξαπλώνεται στην Ελλάδα. Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν σύμφωνα με την διαδικασία στελέχωσης και επιλογής προσωπικού που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση. Επιπλέον, θα συναφθούν δυο συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των υπηρεσιών της «ομάδας» Γ. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα προβλέπεται να διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού ο οποίος θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης προκειμένου να γίνεται η παρακολούθηση της προόδου της Πράξης. Ακόμα, το Κέντρο Κοινότητας πρόκειται να διασυνδεθεί με όλους τους εμπλεκόμενους Δημόσιους (Κοινωνική Υπηρεσία, Υπουργεία, άλλες Κοινωνικές δομές κ.α.) και Ιδιωτικούς Φορείς ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη δικτύωση της δομής με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βύρωνα. Τέλος, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης θα πιστοποιείται μέσω κατάλληλων ενεργειών όπως περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση και στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Στατιστικά: 

Περίοδος λειτουργίας: 20/03/2017 - 19/03/2022
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 26509
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 166
Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 7
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α.

Κοινοποίηση: 
title
title

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δομής.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
e
d
u
d
M
V